කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – පනස් එක්වෙනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

 

කලින් සතියේදී කිව්වා වගේම අපි අද කියවන්න යන්නේ භාව පරීක්ෂා ප්‍රකරණය. මේ ප්‍රකරණය තුළදී තමන් දිනා ගන්නට උත්සාහ කරන වෙනත් පුරුෂයෙකු සතු බිරිඳකගේ භාවයන්, සරලවම කියනවා නම් සිතුවිලි  නිසි පරිදි හඳුනා ගැනීම සහ ඒ සිතුවිලි අනුව අනුගමනය කළ යුතු විවිධ ආකාරයේ උපාය මාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරෙනවා.

මූලින්ම තමන් සිත් ගත්ත කාන්තාවක් පිළිබඳව සියලුම පෞද්ගලික තොරතුරු සහ රුචි අරුචිකම් පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීම කළ යුතු වෙනවා. නමුත් එය පමණක් ප්‍රමාණවත් නෑ. ඉන් අනතුරුව ඇගේ සිතැඟි පිළිබඳ නිසි අදහසක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. ඇතැම් විට මේ දේ තමන්ට තනියම සිදු කරන්න නොහැකි වන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා රහස් එළිදරව් නොකරන  උපාය දූතියක් (එවැන්නියක් තෝරා ගන්නා ආකාරය ගැන ඉදිරි ප්‍රකරණයකදී සාකච්ඡා වෙනවා) භාවිතා කරමින් ඇයව දිනා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වෙනවා.

 

තමන් යොදන සියලුම උපායන්වලට අසු නොවී තම සැමියා කෙරෙහිම අවධානය යොමු කරන කාන්තාවන් අතිශයින් සැක සංකා බහුල තැනැත්තියන් ලෙස කාම සූත්‍රය තුළ වර්ග කෙරෙනවා. එවැන්නියන් හට අපි ඒ පසුගිය ප්‍රකරණවල දී සඳහන් කළ අන්දමේ උපක්‍රම නැවත නැවතත් භාවිතා කළ යුතුයි. එහිදී යම් කාලයක් ගත වුණත් ඉවසිල්ලෙන් ක්‍රියා කිරීම වැදගත්.

 

යම් කාන්තාවක් මේ සියලුම උපායන් වලට හසු නොවුණත් ඔබගේ රාගය ඇවිස්සෙන අයුරින් ඉඟි බිඟි පාන්නේ නම් ඔබ දැන් සාර්ථකත්වය අසලටම පැමිණ ඉන්නවා. ඔබත් ඇයට ඒ අයුරින්ම ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු අතර හුදකලා තැනකදි ඇය සමග බලහත්කාරයෙන් මෙන් සංසර්ගයේ යෙදිය යුතුයි.

 

තමන් විසින් ලබාදෙන සංඥා වලට ප්‍රතිචාර ලබා දුන්නත් කායිකාස්වාදයක් සඳහා ඉඩ නොදෙන තැනැත්තියව දිනාගැනීමට නම් ඇය සමඟ සමීප ආශ්‍රයක් ඇති කරගත යුතු වෙනවා. ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදයකින් තොරව මනුෂ්‍යයා යනු ක්ෂණිකව අදහස් වෙනස් කර ගන්නා සත්ව කොටසක්. මේ නිසා නොසිතූ විරූ මොහොතක ඇයගේ සිතුවිලි සම්පුර්ණයෙන් වෙනස් වී ඔබ සමග ඇය එක් වීමට පුළුවන්.

 

යොදන ලද උපාය වලට හසු නොවූවත් සංසර්ගය පිළිබඳ අදහස සෘජුවම ප්‍රතික්ෂේප නොකරන ස්ත්‍රිය තමන්ගේ සැමියාගේ ගෞරවය කෙරෙහි වැඩි වශයෙන් සිතන බව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා කියනවා. මේ වගේ තැනැත්තියන් සමඟ සමීප ආශ්‍රය මෙන්ම ඇයව නම්මවා ගැනීමට දූතියක් යොදාගැනීමත් වැදගත් වෙනවා.

 

එහිදී උපාය දූතිය අදහස් පැවසීමෙන් අනතුරුව එම කාන්තාව විසින් ඇතැම් විට රළු වදනින්  ප්‍රතිචාර ලබා දුන්නත් ඒ ගැන නොතකා දිගටම එම උපාය අනුගමනය කළ යුතුයි.

 

උපාය දූතයාට රළු වදනින් ප්‍රතිචාර දුන්නත් දූතිය සමග මිත්‍රශීලීව කටයුතු කරන තැනැත්තියක් නම් ඇයවද සමීපත්වය මගින් දිනා ගැනීමට හැකියාව ඇති තැනැත්තියක් වෙනවා.

 

වෙනත් පුරුෂයකු විසින් තමන්ව යම්කිසි  හේතුවකට හෝ ව්‍යාජ හේතුවකට ස්පර්ශ කරන අවස්ථාවේදී කිසිවක් නොදන්නා මෙන් ඉවසා සිටින තැනැත්තියකගේ සිත දෙගිඩියාවෙන් පෙ​ළෙනවා.මෙවැනි තැනැත්තියන් දිනා ගැනීම ඉවසිල්ලෙන් සහ පරිස්සමෙන් කළ යුතු වෙනවා.

 

යම්කිසි උපක්‍රමයක් භාවිතා කර ඇය නිදා සිටින අවස්ථාවකදී ඇය කරා යෑමට ඔබට අවස්ථාව ලැබුණොත් ඇයගේ ස්වභාවය පිරික්සනු පිණිස ඇගේ ඇඟ ස්පර්ෂ කළ යුතුයි. බොහෝ විට ඇය තමන් නිදාගෙන ඉන්නා සේ හඟවමින් ඔබේ ස්පර්ශය ඉවසා සිටිනු ඇති. ඇතැම් අවස්ථාවල ඔබ විසින් තවදුරටත් කුමක් කරන්නේ යන්න බැලීමට ඇය සයනය තුළ එහාට මෙහාට වනු ඇති.

 

තවදුරටත් ඔබට ඇය විරෝධයක් නොපායි නම් ඇගේ පය මත පය තබමින් කිසිදු සැකයකින් හෝ බියකින් තොරව ඇයව සිප වැළඳ ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වෙනවා.

 

යම්කිසි විදිහකින් එම වැළඳගැනීම් නොඉවසන්නාක් මෙන් නැගිට යයි නම් සහ ඇයගේ මූණෙන් කෝපයක් දිස් නොවෙයි නම් ඇය තවදුරටත් එම පුරුෂයා තමන් පසුපස එනවට කැමති බව ඉඟි කරනවා. එහිදී වඩාත් සුදුසු වන්නේ පසුදින මේ පිළිබඳව කිසිදු දෙයක් නොදන්නා පරිදි උපාය දූතියක් ඇය කරා යැවීමයි.

 

එහෙමනම් ලබන සතියේදී අපි කාම සූත්‍රයේ භාව පරීක්ෂා ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරමු. සුපුරුදු පරිදි මේ ආටිකල් එක නිසි තැන්වල ෂෙයාර් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.