කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – පනස් වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

 

මතක ඇතිනේ ගිය සතියේ අපි පරිචය කරණාභියෝග ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගත්තා. අද අපිට ඒ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. ගිය සතියේ අපි ලිපිය නතර කරේ තමන් වෙත නම්මවා ගැනීමට අතිශයින් අපහසු කාන්තාවන් කෙරෙහි අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා මාර්ග කීපයක් ගැන. අපි අද ඒ සඳහා කළ කිව යුතු දෑ කිහිපයක් ගැන වැඩිදුරටත් කතා කරමු.

තම සමීපතමයන් උපක්‍රමශීලීව ඇගේද සමීපතමයන් බවට පත්කොට විවිධ ප්‍රියසම්භාෂණ උත්සව ආදිය සඳහා ඇයව සහභාගි කරවා ගැනීම.

ඇයට විවිධ වස්ත්‍රාභරණ ආදිය අවශ්‍ය යැයි හැඟුණු විට ඒවා මිලදී ගැනීමට උදව් කිරීම මෙන්ම ඇතැම් අවස්ථාවල ඇය වෙනුවෙන් ඒවා මිලදී ගැනීම වුවද සුදුසුය. වත්ස්‍යායන පඬිතුමා මෙහිදී එදා භාරතීය සමාජයට ගැළපෙන අයුරින් පවසා ඇත්තේ කාන්තාවන්ට අවශ්‍ය විවිධ රන්, රිදී, මැණික් ආභරණ සකස් කිරීම සඳහා සහාය දිය යුතු බවයි.

හැකි සෑම අවස්ථාවකම ඇය දෙස බලා සිටීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. 

ඇයගේ විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා උදව් කළ යුතු අතර තමන් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව දැනුමක් සහ හා පළපුරුද්දක් ඇති බව ඇයට හැඟී යාමට සැලැස්විය යුතු වෙනවා. 

විවිධ මාතෘකා පිළිබඳව ඇය සමඟ මෙන්ම ඇගේ සමීපතමයන් සමඟද වාද විවාද ආදියෙහි නිරත විය යුතුයි.

අනෙකුත් පුද්ගලයන් සමග සිදුකරන වාද විවාද වලදී තීරණයක් ගැනීම පිළිබඳව අවස්ථාව ඇයට ලබා දිය යුතු වෙනවා.

ඇය සමග විවාද විවාද කිරීමෙන් අනතුරුව ඇයගේ බුද්ධිය නිසා තමන් නිරුත්තර වූ බව කිව යුතුයි. එමෙන්ම ඇගේ සමීපතමයන් සමඟ ප්‍රශංසාත්මක මුඛයෙන් ඇය පිළිබඳව කතා කළ යුතු වෙනවා. 

ඇය විසින් ලබාදෙන ඉඟි අනුව ඇය සමඟ ශාරීරික සබඳතා වලට කෙමෙන් ප්‍රවේශ විය යුතු නමුත් කලින් ප්‍රකරණයකදී අප සඳහන් කළ කන්‍යාවක්  සමග ඇසුරට වඩා අතිශයින් පරෙස්සම් විය යුතු වෙනවා. ඒ ඇය මේ වන විටත් තවත් පුරුෂයෙකු සමග විවාහ වී ඇති තැනැත්තියක් නිසායි.

ඒ සඳහා… 

ඇය භාවිතා කරන විවිධ දෑ හුවමාරු කරගනිමින් පාවිච්චි කිරීමට පටන් ගත යුතුයි.

ඇය විසින් ලබාදෙන ආහාර වර්ණනා කරමින් අනුභව කළ යුතු වෙනවා.

ඇය ලබාදෙන පළතුරු ආදියෙහි දත් සලකුණු යොදා නැවතත් ඇයට කෑමට දිය යුතුයි. 

විවිධ හේතු මත සම්බන්ධයක් ඇතිකර ගැනීමට ඇය තුළ වන බිය දැඩි ලෙස ප්‍රයත්නයක් දැරීමෙන් අනතුරුව දුරලිය යුතුයි. 

කෙමෙන් කෙමෙන් හුදෙකලා වූ ස්ථානවලට ගෙන යමින් ඇය සිප වැළඳගැනීම, ඇයගේ ශරීරයේ රහස් ප්‍රදේශ ස්පර්ශ කිරීම ආදිය කළ යුතුයි. 

එක අවස්ථාවකදී එක කාන්තාවක් දිනා ගැනීම සඳහා පමණක් මෙම උපක්‍රම අනුගමනය කළ යුතු අතර එම අවස්ථාවේදී වෙනත් කාන්තාවක් සමඟ සබඳතා පැවැත්වීමෙන් වැළකිය යුතුයි.

කොහොම වුණත් මේ ප්‍රකරණය අවසාන කරමින් වත්ස්‍යායන පඬිතුමා පොඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක අනතුරු ඇඟවීමකට වඩා අවවාදය කීපයක්. ඒවා වන්නේ 

යම්කිසි අවස්ථාවක තමන් ගෙන්වා ගැනීමට උත්සාහ කරන ස්ත්‍රියගේ සැමියා තවත් කාන්තාවක් සමග අනියම් සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයකු නම්, කිසිදු අවස්ථාවක එම අනියම් කාන්තාවගේ කුමනාකාර හෝ සමීප පුද්ගලයකු සමඟ සබඳතා පැවැත්වීමෙන් වැළකිය යුතු වෙනවා.

ඒ වගේම බුද්ධිමත් පුරුෂයෙකු සිටින එසේ නොමැති නම් ස්වාමි පුරුෂයා විසින් සැක කරනු ලබන කාන්තාවක් හෝ ස්වාමි පුරුෂයා විසින් දැඩි ලෙස ආරක්ෂා කරනු ලබන කාන්තාවක් සමග ඇසුරක් පැවැත්වීමට උත්සාහ කිරීමෙන් වැළකිය යුතු වෙනවා.

මෙන්න මේ විදිහට කාම සූත්‍රයේ පරිචය කරණාභියෝග ප්‍රකරණය නිම වෙනවා. ලබන සතියේ අපි භාව පරික්ෂා ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගමු.

 

අද මේ  ආටිකල් සීරීස් එකේ ඔබට කියවන්න ලැබුණෙ පනස්වෙනි ආටිකල් එක. මේ වෙනකොට අපි කාම සූත්‍රයෙන් 75% ක විතර කොටසක් කියවා බලා ඉවර කරලා තියනවා. ඉතිං අපි කැමතියි මේ ආටිකල් සීරිස් එක ගැන ඔබේ අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්නවා නම්. එය අපි බෙහෙවින් අගය කරනවා . කමෙන්ට් කරන එක ගැටළුවක් වගේ නම් අපිට පුංචි ඉන්බොක්ස් මැසේජ් එකක් තිබ්බත් කමක් නැහැ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *