කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හතළිස් හත් වන කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

 

ඔන්න අපි අද කාම සූත්‍රයේ තවත් අලුත් ප්‍රකරණයක් කියවන්න යන්නේ. මේ ප්‍රකරණය හඳුන්වලා තියෙන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ ශීලවස්ථාපන ප්‍රකරණය කියලා. මේ ප්‍රකරණය තුළ කියවෙන්නේ පර අඹුවන් කරා යෑමෙදී පුරුෂයකු විසින් සැලකිය යුතු කරුණු. නමුත් මේ කාරණා කතා කරද්දි ස්ත්‍රියක් විසින් වෙනත් පුරුෂයෙකු ආශ්‍රය කිරීමේදී සැළකිය යුතු කරුණු කාරණා ගැනත් සාකච්ඡා වෙනවා.

යම් කිසි තැනැත්තියක් දැකීමෙන් පස්සේ තමන්ට ඇය සමඟ සංවාසයේ දීමේ දැඩි ඕනෑකමක් දැනෙනවා නම් සහ ඇය නොලැබුණොත් තමන්ට සිය දිවි හානි කර ගන්නවා වගේ තත්ත්වයක ඉන්නවයි කියලා දැනුනොත් එවැනි අවස්ථාවක ඇයව ආශ්‍රය කිරීමට යොමු විය යුතුයි කියලා වත්ස්‍යායන පඬිතුමා කියනවා. හැබැයි ඉතිං මේ කතන්දරේ ඇත්තක් නෙමෙයි කියලා ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා ඇති.

මේ වගේ අවස්ථාවක පුද්ගලයන්ට දැනෙන විදිහේ දසා දහයක් තියෙනවා කියලා වැඩිදුරටත් එතුමා පවසනවා.

 

 1. ඒ කාන්තාව ඇසට ප්‍රිය වීම. 
 2. ඇය කෙරෙහි සිත් ඇලීම. 
 3. ඇය පිළිබඳව විවිධ අදහස් පහළ වීම. 
 4. නින්ද නැති වීම. 
 5. කෙට්ටු වීම. 
 6. ශරීරයට විඩාවක් දැනීම. 
 7. ලැජ්ජාව නැති වීම. 
 8. ඔල්මාද ස්වභාවයක් ඇතිවීම. 
 9. සිහිසුන් වීම. 
 10. මරණය ඇති වීම. 

 

කෙසේ වෙතත් තමන් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන තරුණිය හෝ කාන්තාව කාම මිථ්‍යාචාරයෙන් වැළකෙන තැනැත්තියක් ද යන්න පිළිබඳ ව මුලින් සොයා බැලිය යුතු වෙනවා. එසේම ඇය පිරිසිදු තැනැත්තියක් ද, එසේ ම විශ්වාස තැබිය හැකි තැනැත්තියක් ද යන්න පිළිබඳවත්, ඊළඟට ඇයව ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳවත් ඉන් පසුව සලකා බැලිය යුතුයි. ඊට අමතරව ඇයගේ ලිංගික ජීවිතය පිළිබඳව යම් දළ අදහසක් ලබා ගත යුතු වෙනවා.

ඒ වගේම යම්කිසි තරුණියකගේ සිරුරේ ඇති ලප ආදියෙන් ඇයගේ අනියම් හැසිරීම පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහසක් ලබා ගත හැකි බව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා කියනවා.

සිත්ගන්නාසුළු පුද්ගලයෙකු දකින තරුණියන් ඔහුට කැමැත්ත ඇති කර ගන්නා අතර පුරුෂයාද සුන්දර තරුණියක් දැක ඇයට ප්‍රියතාවයක් ඇති කර ගනියි. නමුත් නිසි උපක්‍රම අනුගමනය නොකළහොත් කිසිවෙකුට තමන්ගේ සම්බන්ධතාවය සාර්ථක කරගත කර ගත නොහැකි වෙනවා. 

තරුණයෙක් සහ තරුණියක් දෙදෙනාට ප්‍රිය වුණත් තරුණිය තුළ මෙන්න මේ ගති ගුණ දකින්න ලැබෙන බව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා වැඩිදුරටත් කියනවා. 

 1. තරුණිය තවත් පුද්ගලයෙකු සමග ලිංගික එක්වීමකට පෙර එය සිදුකිරීම නිවැරදි  දැයි යන්න පිළිබඳව කීප වතාවක් සිතනවා.
 2. තමන් දිනා ගැනීමට යම්කිසි පුද්ගලයෙක් උත්සාහ කරන අවස්ථාවකදී මුල් අවස්ථාවේදී අකමැත්තක් නොදැක්වුවත් පසු අවස්ථාවකදී වුවත් ඇය අකමැති වන්න පුළුවන්.
 3. මේ නිසා ඇයගේ කැමැත්ත ලබා ගැනීම උදෙසා දිගින් දිගට ම උත්සාහ කළ යුතු වෙනවා.
 4. යම් කිසි අවස්ථාවක තමන් දිනා ගැනීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයා සත් පුරුෂ සහ ධාර්මික පුද්ගලයෙකු බව ඇයට හැඟී ගියහොත් ඔහු වැන්නෙකු නොමඟ යැවීමට තම දායකත්වය ලබා දීම නොසුදුසු යැයි සිතා ඇය ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ ඉඩකඩක් පවතිනවා.
 5. ධාර්මික සත් පුරුෂයන්ට බොහෝ විට එවැනි අනියම් සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. 
 6. මේ අයුරින් විවිධ අවස්ථා වල නැවත නැවත උත්සාහ කිරීමෙන් පසුවත් ප්‍රතිඵලයක් නොලැබෙන්නේ නම් මෙය අත්හැර දැමීම සිදු වෙනවා 
 7. පහසුවෙන් සම්බන්ධකම් ඇති කර ගත හැකි තැනැත්තියන්ට අවමන් කිරීමත් අපහසුව සම්බන්ධකම් ඇති කරගත හැකි තැනැත්තියන්ට ගරු කිරීමත් පුරුෂයන්ගේ ස්වභාවයයි.

 

ඒ කෙසේ වෙතත් කාන්තාවන් අනියම් සම්බන්ධතා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු වන කරුණු වත්ස්‍යායන පඬිතුමා ඊළඟට දක්වනවා.

 

 • පතිභක්තිය. 
 • දරුවන් කෙරෙහි ඇති ප්‍රේමය. 
 • වයස් ගත වීම. 
 • තම සැමියාගෙන් වෙන් වීම නිසා දුකට පත් වෙතැයි සිතීම. 
 • අවස්ථාවක් නොලැබීම. 
 • මේ පුද්ගලයා තමන්ට අවමන් කරන අදහසින් මෙවැනි සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට තැත් කරන්නේ යැයි සිතීම. 
 • සම්බන්ධයක් ඇති කර ගත්තත් ඔහු සමග වහා එකතු වීමට ඉඩකඩක් නොලැබේ යැයි සිතීම. 
 • තමන් ලබා ගැනීමෙන් පසු ඔහු වෙනත් තැනැත්තියක් පසුපස යැයි සිතීම.
 • තමන්ගේ මෙම සම්බන්ධතාවය එළි වනු ඇතැයි යන බිය. 
 • තම සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව ඔහු විසින් මිතුරන්ට පවසයි යන බිය. 
 • මේ සම්බන්ධතාවය විහිළුවට කරන දෙයක් යැයි සිතීම. 
 • පුරුෂයා උසස් පෞර්ෂයක් ඇති පුද්ගලයෙකු නිසා එවැන්නෙකු සමඟ මෙවැනි සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීම නුසුදුසු යැ යි සිතීම. 
 • ලිංගිකව එක් වීමේදී තමන්ට පීඩා ඇති කරනු ඇතැයි යන බිය. 
 • තමන් පසුව හැර දමායනු ඇතැයි යන බිය. 
 • කලින් මිතුරෙකු බඳුවූ සිටි තැනැත්තෙකු සමග මෙවැනි සබඳතාවක් ඇති කර ගැනීම නුසුදුසු යැයි සිතීම. 
 • කුල සිරිත් නොදන්නා පුද්ගලයෙකු ලෙස ඔහු ක්‍රියා කරතැයි සිතීම. 
 • මෙවැනි සබඳතාවක් නිසා තමන්  හට අපහාස සිදු වේ යැයි යන බිය. 
 • ඔහු අනුවණ පුද්ගලයෙකු යැයි සිතීම. 
 • ශශ වර්ගයේ පුද්ගලයෙකු නම් ඔහු ලිංගික එක්වීමේදී උද්වේගකර නොවේ යැයි සිතීම. 
 • තම සැමියාට හා ඔහුගේ දේපළවලට මෙවැනි සම්බන්ධතාවයකින් හානි වේයැයි සිතීම. 
 • තම ශරීර දුබලතාවක් නිසා. 
 • ඔහු මහළු පුද්ගලයෙකු යැයි සිතීම. 
 • තමන්ට පරීක්ෂා කිරීමට සැමියා විසින් එවන ලද පුද්ගලයෙකු යැයි සැක සිතීම.
 •  තමන් සිදු කරන්නේ වැරදි දෙයක් යැයි සිතීම. 

 

අපි එහෙනම් ලබන සතියේ මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරමු. එහෙම නම් ඉතින් වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක නිසි තැන් වල ෂෙයාර් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *