කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හතළිස් තුන් වෙනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

 

 

මතක ඇතිනේ පහුගිය සති දෙක තිස්සෙම අපි කියවන්නෙ ඒකචාරිණී වෘත්ත ප්‍රකරණය. ඔන්න අද නම් අපිට මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා.

කලින් ලිපියේ සඳහන් කරපු විදිහටම  වත්ස්‍යායන පඬිතුමා බිරිඳක් විසින් ඉටු කළ යුතු යුතුකම් පිළිබඳව වැඩිදුරටත් විස්තර කරනවා.

සැමියා සතුව ඇති ඇඳුම් පැළදුම් නිසි පරිදි ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම බිරිඳට පැවරෙනවා. යම් අවස්ථාවක සැමියා විසින් ඇඳුමක් ඉවත දැම්මොත් එම ඇඳුම අණ්ඩ දැමීමකින් හෝ මැනවින් සායම් කිරීමෙන් පසුව භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඇය විසින් බැලිය යුතු වෙනවා. යම් විදියකින් පිටතට කිසිසේත් නොපෙනෙන ආකාරයෙන් සකසා ගන්න පුළුවන් නම් එය නැවතත් සැමියාට භාවිතා කිරීමට දෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි විදිහකින් එසේ භාවිතා කළ නොහැකි නම් නිවසේ සිටින සේවකයකු වෙත ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ කුමන අයුරකට හෝ භාවිතා කිරීමට බැරි තරමේ ඇඳුමක් නම් වෙනත් දේවල් සඳහා යොදා ගත යුතු වෙනවා.

ඊළඟට වත්ස්‍යායන පඬිතුමා බිරිඳට දෙන අවවාදය, බොහෝ සැමියන්ට කනට මී පැණි වැටෙනවා වගේ අවවාදයක් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. එතුමා කියනවා සැමියාගේ අවශ්‍යතා සඳහා ගෙනත් තිබෙන සුරා වර්ග පරිස්සම් කිරීමේ වගකීම බිරිඳ විසින් ඉටු කළ යුතු වෙනවා කියලා. ඒ වගේම අවශ්‍ය මොහොතක දී ඒවා ඔහුට ලබා දීම ඇය විසින් කළ යුතු වෙනවා.

දිනපතා නිවසේ සිදු කරනු ලබන ගනුදෙනුවල අය සහ වැය නිසි පරිදි පරික්ෂාකර තමන්ගේ පවුලට අලාභයක් නොවන අයුරින් කටයුතු කිරීම බිරිඳකගේ   වැදගත් වගකීමක්. එහිදී ඇයට අඩු මිලට බඩු රැගෙන අසල්වාසීන්ට සහ ඥාතීන්ට වැඩි මිලට විකිණීම වුණත් කරන්න පුළුවන්

සැමියාගේ මිතුරන්ට නිසි පරිදි සංග්‍රහ කළ යුතු අතර සැමියා ගේ දෙමව්පියන් වෙත විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතු වෙනවා. කිසිදු අවස්ථාවක ඔවුන්ගේ හිත රිදවන දෙයක් කීමෙන් හෝ කිරීමෙන් වැළකීමට බිරිඳක් වගබලා ගත යුතුයි.

ඒ වගේම සැමියා අප්‍රිය කරන පුද්ගලයන් තමන්ගේත් අප්‍රිය කරන පුද්ගලයන් බවට පත්කර ගැනීමටත්, ප්‍රිය කරන පුද්ගලයන්ට තමන් ප්‍රිය කිරීමටත් හොඳ බිරිඳක් පුරුදු විය යුතුයි.

එසේම තමන්ට ලැබෙන සැප සම්පත් නිසා අහංකාර නොවී සේවක සේවිකාවන්ට නිසි පරිදි සැලකීම කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම අවස්ථානුකූලව ඔවුන්ට ත්‍යාග ලබාදීම කළ යුතුයි. නමුත් එවැනි අවස්ථාවකදී හෝ අන් කිසිදු අවස්ථාවක සැමියාට නොදන්වා කිසිදු දෙයක් දීමෙන් වැළකිය යුතුයි. 

ඉන්පස්සෙ විස්තර වෙන්නේ වෙළඳාම වගේ කාර්යයකට සැමියා දිගු කාලයක් නිවසෙන් බැහැර ගිය විට බිරිඳක් හැසිරිය යුතු ආකාරය ගැනයි. ඒ කාලය තුළ දී මංගල ආභරණ හැර වෙනත් ආභරණ පැලඳීමෙන් වැළකී චාම් ඇඳුමින් සැරසිය යුතු වෙනවා. එසේම පුද පූජා සහ නියමිත දිනවල උපවාස කරමින් සැමියාගේ යහපත ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුයි.

යම් විදියකින් සැමියාගේ දෙමව්පියන් එම නිවසේම වාසය කරනවා නම් ඔවුන්ගේ අවවාද අනුව කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. එසේම එදිනෙදා විය පැහැදම් කරන ආකාරය සැමියා පවසා සිටි ආකාරයටම සිදු කළ යුතු වන අතර සැමියා ආරම්භ කළ යම් දෙයක් ඇත්නම් එය දිගටම පවත්වා ගැනීමට වග බලා ගත යුතුයි.

අවමංගල්‍යයක් හෝ විශේෂ උත්සව අවස්ථාවක් වැනි කරුණකදී හැරෙන්න මෙම කාලය තුළදී තම දෙමව්පියන්ගේ නිවසට යෑමෙන් බිරිඳ වැළකිය යුතු වෙනවා. එවැනි විශේෂ අවස්ථාවකදී වුවද තනිවම නොගොස් සැමියාගේ දෙමව්පියන් සහ ඥාතීන් සමග යා යුතුයි.

සැමියා නැවතත් පැමිණි විට ඔහුව නිසි පරිදි පිළිගෙන බාර හාර ඔප්පු කිරීම ආදියට ඔහු ව උනන්දු කළ යුතු වෙනවා. 

අවසානයේදී වත්ස්‍යායන පඬිතුමා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. 

මේ ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්නේ නම් පළමු සැමියා මිය යෑමෙන් දෙවැනි විවාහයට පත්වූ  කාන්තාවක් වුවත්, ගණිකාවක් වුවත් තම සැමියා ගේ ගෞරවාදරයට ලක් වෙනවා.

මේ අයුරින් සදාචාරාත්මක ලෙස ජීවිතය ගෙන යන කාන්තාවන්ය සියලු සැප සම්පත් ලබනවා පමණක් නො ව ඉදිරි ආත්මභාවවලදීත් තමන්ව පමණක් පතන සැමියන් ලබනවා.

ඔන්න ඔය විදිහට ඒකචාරිණී වෘත්ත ප්‍රකරණය නිම වෙනවා. ලබන සතියේ අපි සපත්නීෂූ ජේෂ්ඨාධිවෘත්ත ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගමු.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.