මයි​ලෝ වලින් මේ තරම් රසවත් කෑම හදාගන්න පුළුවන් කියලා දැනගෙන හිටියද?

මයිලෝ බොන්න අකමැති කෙනෙක් නැතිම තරම්. ඒ වගේම මයිලෝ පව්ඩර් එකෙන් හොට් හෝ කූල් මයිලෝ හදලා බොනවට වඩා හදන්න කෑම ජාති තියනවා කියල දන්නවද? අපි අද ආවෙ ආන් ඒවයින් ටිකක් කියලා දෙන්නයි. නොදන්න අයට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා.

 

1. මයිලෝ පුඩින්

 

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. මයිලෝ පව්ඩර් තේ හැඳි 5
 2. මිල්ක්මේඩ් පොඩි ටින් එකයි
 3. මද රස්නෙ වතුර 200ml
 4. දියකරගත් ජෙලටින් තේ හැඳි 3

 

 • මිල්ක්මේඩ්, වතුර සහ මයිලෝ එකට මිශ්‍ර කරගන්න. 
 • දියකර​ගත් ජෙලටින් එක් කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන සෙට් වෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න.
 • සෙට් උනාට පස්සෙ අනිත් පැත්ත හරව ගෙන උඩින් මයිලෝ කුඩු ඉසගෙන සරසගන්න

 

2. මයිලෝ කුකීස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 2. අයිසින් ෂුගර් කෝප්ප 1/2
 3. ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් මේස හැඳි 2
 4. බටර් කෝප්ප 1/2
 5. ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් කෝප්ප 1/4
 6. මයිලෝ මේස හැඳි 4
 7. චොක්ලට් පව්ඩර් මේස හැඳි 1
 8. චොක්ලට් චිප්ස් කෝප්ප 1/2
 9. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1/2
 10. ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි 1/4
 11. ලුණු පින්ච් එකක්
 12. වැනිලා තේ හැඳි 1

 

 • පාන්පිටි, අයිසින් ෂුගර්, බටර්, බේකින් පව්ඩර්, ආප්ප සෝඩා, මයිලෝ, චොක්ලට් පව්ඩර් සහ ලුණු එකතු කරලා කලවම් කරගන්න.
 • කිරි ටික ටික දාගෙන හොඳට අනාගෙන ඩෝ හදාගන්න.
 • අනාගත් ඩෝ එක බටර් ටිකක් අතේ ගාගෙන තව ටිකක් අනාගන්න.
 • දැන් කැමති ප්‍රමාණයේ බෝල හදලා අතින් තද කරලා කුකී හැඩේ හදන් චොක්ලට් චිප්ස් උඩින් දාලා 180°C ට විනාඩි 15ක් බේක් කරගන්න.

 

3. මයිලෝ බ්‍රවුනීස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. මයිලෝ මේස හැඳි 5
 2. සීනි කෝප්ප 3/4
 3. බටර් ග්‍රෑම් 100
 4. බිත්තර 3
 5. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 6. වැනිලා තේ හැඳි 1
 7. ඩාක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 200
 8. වයිට් චොක්ලට් චිප්ස්

 

 • මුලින්ම චොක්ලට් ටික බටර්  එක්ක ඩබල් බොයිල් කරගන්න.
 • වෙනම බඳුනක බිත්තර හා සීනි එකට බීට් කරගන්න.
 • ඒකට ඩබල් බොයිල් කර නිවාගත් චොක්ලට් ටිකත් දාලා බීට් කරගන්න.
 • දැන් මේකට පාන්පිටි එකතු කරලා පත්තෙන් කලවම් කරගෙන  වැනිලා දාගන්න. බටර් ගාගත් ට්‍රේ එකකට දාලා 180°C ට විනාඩි 30ක් බේක් කරගන්න.
 • නිවුණට පස්සෙ උඩින් චොක්ලට් ටිකක් බොයිල් කරලා දාලා චොක්ලට් චිප්ස් හරි මයිලෝ ටිකක් හරි ඉසගන්න.

 

4. මයිලෝ කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 2. මයිලෝ කෝප්ප 1
 3. සීනි කෝප්ප 1
 4. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1 1/2
 5. ලුණු තේ හැඳි 1/4
 6. බිත්තර 3
 7. මෙල්ටඩ් බටර් කෝප්ප 1/3

 

 • මේ ඔක්කොම එකට දලා කලවම් කරලා හෑන්ඩ් විස්ක් එකකින් බීට් කරල බැටර් එක හදාගන්න.
 • තෙල් කඩදාසි දමා සකස් කරගත් බේකින් ට්‍රේ එකකට දාලා විනාඩි 20ක් 180°C ට බේක් කරගන්න. (විනාඩි 20කට පසු මැදට කූරක් ගහල බලල මැද තෙත නම් තව විනාඩි 5-10ක් බේක් කරගන්න)
 • නිවුනම උඩින් චොක්ලට් ටිකක් මෙල්ට් කරලා දාගන්න.

 

5. මයිලෝ මිල්ක්ශේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් කෝප්ප 1/2
 2. අයිස් කියුබ් 4-5
 3. වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් 2
 4. මිල්ක්මේඩ් මේස හැඳි 2
 5. චොක්ලට් සිරප් මේස හැඳි 1
 6. උණුවතුර කෝප්ප 1/4 දිය කර නිවාගත් මයිලෝ මේස හැඳි 2

 

 • ඔක්කොම එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • ග්ලාස් එකකට ශේක් එක දාලා උඩින් චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකක් දාලා චොක්ලට් සිරප් ටිකකුත් වත්​කරගෙන සරසගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *