ලංකාවේ දේශපාලනඥයින් ගැන රස කතා – තුන්වෙනි කොටස

මේ ආටිකල් සීරිස් එක නම් අනන්තය දක්වා යයි ද කියලත් වෙලාවකට හිතෙනවා. මොකද ඒ තරම් අපේ රටේ දේශපාලනඥයින් ගැන කතා කරන්න දේවල් ඉවර වෙන්නේ නැති හින්දා. එහෙම නම් ඉතිං වැඩි අටුවා ටීකා නැතුව අපි කෙලින්ම රස කතා කියවන්න පටන් ගමු.   ලංකාවෙ දේශපාලඥයන් ගැන රස කතා – 1 කොට​ස ලංකාවෙ දේශපාලඥයන් ගැන රස කතා – … Continue reading ලංකාවේ දේශපාලනඥයින් ගැන රස කතා – තුන්වෙනි කොටස