කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – විසි වෙනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

 

පසු කොටස් –

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

 

පහු ගිය සතියේ අපි සංසර්ග ක්‍රම පිළිබඳව බ්‍රාභ්‍රවිය පඩිතුමා නිර්දේශ කරපු ක්‍රම ගැන කතා කළා. මේ සතියෙ අපි කතා කරන්න යන්නේ ස්වර්ණාභ පඬිතුමා මේ ගැන මොනාද කිව්වේ කියලා.

ස්ත්‍රිය තමන්ගේ කලවා ඔසවන විට ඇයව වැළඳගනිමින් සංසර්ගයේ යෙදීම භුග්නක ලෙස එතුමා හඳුන්වනවා.

 

ජෘම්භීතක ක්‍රමයේදී පුරුෂයා විසින් ස්ත්‍රියගේ කලවා තමන්ගේ උරහිස් මතට ගෙන ඇය සමඟ සමග සංසර්ගයේ යෙදෙනවා.

 

ස්ත්‍රිය විසින් තමන්ගේ කලවා පුරුෂයාගේ කර වටා  දමා ​වෙලා ගත් විට ඇය හා සමග සංසර්ගයේ යෙදීම උත්පීඩක ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

 

උත්පීඩක ක්‍රම​යේ ආකාරයටම ස්ත්‍රිය විසින් එක් පයක් පුරුෂයාගේ කර වටා යවමින් අනෙක් පාදය දිග හරිමින් සංසර්ගයේ යෙදීම අර්ධ පීඩක ලෙස හැඳින්වෙනවා.

 

මාරුවෙන් මාරුවට පාද තබා ගන්නා ආකාරය වෙනස් කරමින් සිදු කරන සංසර්ගය වෙණුදාරිතක ලෙස නම් කරනු ලබනවා.

ඊළඟට අපි විස්තර කරන සංසර්ග  ක්‍රමය ගැන කියන්න කලින් විශේෂ උපදෙසක් දෙන්න ඕන.ඒ තමයි මේ සංසර්ග ක්‍රමය ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමට සියලු දෙනාටම අපහසුයි. ඒ සඳහා අභ්‍යාස කිරීම මෙන්ම ශාරීරික යෝග්‍යතාවයද අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා

 

ශුලාචිතක ලෙස හැදින්වෙන මෙම සංසර්ග ක්‍රමයේදී ස්ත්‍රිය තමන්ගෙ එක පාදයක් පුරුෂයාගේ හිස මතත් අනිත් පාදය බැහැරටත් තබා ගනිමින් සිටියදී පුරුෂයා ඇය හා සංවාසයේ යෙදෙනවා.

 

ස්ත්‍රිය විසින් තමන්ගේ කකුල් හකුළුවා පුරුෂයාගේ නාභිය ප්‍රදේශයේ තබා ගෙන සිදුකරනු ලබන සංසර්ගය කාර්කෝටක නම් වෙනවා.

 

ස්ත්‍රිය විසින් තමන්ගේ දෙකලවා ඔසවා ගෙන කතිරයක ආකාරයෙන් තබා ගනිමින් සිදු කරන සංසර්ගය පීඩතක නම් වෙනවා.එම සංසර්ග ක්‍රමයේදී යෝනිය විසින් පුරුෂ ලිංගයේ තදින් හිර කර ගනු ලබනවා.

 

ස්ත්‍රිය තමන්ගේ දෙකකුල් පුරුෂයාගේ කලවා මත තබා ගනිමින් සිදු කරන සංසර්ග ක්‍රමය පද්මාසන ලෙස හැඳින් වෙනවා.

 

ස්ත්‍රිය අනිත් පැත්තට හැරී යහනේ වැතිර සිටින විට පුරුෂයාද ඒ මත වැතිරී ඇගේ තට්ටම් ප්‍රදේශය අතරින් තම ලිංගේන්ද්‍රය ඇගේ යෝනියට ඇතුළත් කරමින් සිදු කරන සංසර්ගය පරාවෘත්තක ලෙස නම් නම් කරනු ලබනවා.නමුත් මෙම සංසර්ග ක්‍රමය සඳහාත් පුරුදු පුහුණුවීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්.

 

ස්වර්ණාභ පඬිතුමා මේ ආකාරයට ගොඩබිම පමණක් නොව දියෙහි පවා සංසර්ගයේ යෙදිය හැකි බව පවසනවා. නමුත් වත්ස්‍යා​යන නම් කියන්නේ දියෙහි සංසර්ගයේ යෙදීම අශිෂ්ට සම්පන්න දෙයක් කියලා.

 

එහෙමනම් ඉතින් වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක ෂෙයාර් කරන ගමන් ඔබේ අදහස් පළ කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වඩා වැදගත්ම කාරණය තමයි ඔය ඉරියව් පොඩ්ඩක් භාවිතයට ගන්නත් උත්සාහ කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *