රසම රස හතු (මශ්රූම්) රෙසිපි 5ක්

ස්වයං රැකියාවක් විදියටත් මේ වෙනකොට ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියන මශ්රූම් අපි කවුරුත් කන්න ආස කෑමක්නේ. මශ්රූම් විවිධ වර්ග වලින් තියනවා. අද අපි ගෙනාවේ මශ්රූම් වලින් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑම වර්ග ටිකක්. කරි එකක්, සුප් එකක්, ස්ටාටර් එකක් ව​ගේ මේ ඕනම දෙයක් මශ්රූම් වලින් හදාගන්න පුළුවන් කියලා තේරෙයි මේ රෙසිපි ටික කියෙව්වම.

 

1. මශ්රූම් පකෝරා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. මශ්රූම් පැකට් 1
 2. කෝන්ෆ්ලා කෝප්ප කාලක්
 3. හාල්පිටි කෝප්ප කාලක්
 4. පාන්පිටි කෝප්ප කාලක්
 5. ලුණු පින්ච් එකක්
 6. ගම්මිරිස්කුඩු මේස හැඳි 1/2
 7. කහකුඩු තේ හැඳි 1/2
 8. ගරම් මසාලා ටිකක්
 9. බිස්කට් කුඩු
 10. බැදගැනීමට තෙල්

 

 • මුලින්ම මශ්රූම් ටික අරගෙන පණුවො ඉන්නවද කියලා චෙක් කරගන්න. හොඳට හෝදලා වතුර මිරිකලා, දිග තීරු වලට ඉරා ගන්න. 
 • දැන් බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට කෝන්ෆ්ලා, පාන්පිටි, හාල්පිටි, කහකුඩු, ගම්මිරිස්කුඩු, ගරම් මසාලා, ලුණු දාලා කලවම් කරගන්න. වතුර ටික ටික එකතු කරමින් ඝ​න බැටර් එකක් හදාගන්න.
 • තීරු වලට ඉරාගත් මශ්රූම් මේ බැටර් එකේ දාලා බිස්කට් කුඩු තවරගෙන ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.

 

2. ක්‍රීමි මශ්රූම් සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි 2
 2. බටර් මේස හැඳි 2
 3. චොප්කරගත් ළූණු මේස හැඳි 2
 4. චොප්කරගත් සුදු ළූණු බික් 3
 5. බට්න් මශ්රූම් පැකට් එකක් 1
 6. පාන්පිටි මේස හැඳි 1
 7. වතුර කෝප්ප 3
 8. ගම්මිරිස්කුඩු මේස හැඳි 1/2
 9. ලුණු
 10. ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් කෝප්ප  ¼

 

 • පෑන් එකක් අරගෙන ඔයිල් දාලා රත්වෙනකොට බටර් ටික දාන්න. බටර් දියවෙනකොට චොප්කරගත් ළූණු හා සුදුළූණු දාලා හො​ඳට කලවම් කරගන්න. හො​ඳට හෝදලා දෙකට කපාගත් මශ්රූම් ටික එකතු කරන්න. විනාඩියක් වගේ හො​ඳට හැඳිගාන්න. තවත් විනාඩි 5ක් ලිපේ තියාගන්න. මශ්රූම් ටික හො​ඳට තැම්බිලා රන්වන් පාටට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙයි දැන්. මේකට පාන්පිටි මේස හැඳි 1ක් දාගන්න.
 • මේකට වතුර කෝප්ප 3ක් එකතු කරන්න. ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. ලුණු රස අනුව දාගන්න. හො​ඳට හැඳි ගාන ගමන් විනාඩි 5ක් වගේ තියාගන්න. දැන් සුප් එක උතුරගෙන එනකොට ලිප ඕෆ් කරලා මශ්රූම් කෑලි ටිකක් අරගෙන ග්‍රයින්ඩ් කරලා මශ්රූම් පියුරි එකක් හදලා අර සුප් එකට දාගන්න. 
 • ලිප ආයේ ඔන් කරන්න. දැන් ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් කෝප්ප කාලක් එකතු කරගන්න. හො​ඳට කලවම් කරන්න. විනාඩියකින් වගේ ලිප ​ඕෆ් කරලා ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් උඩින් ඉසගන්න.

 

 

3. ගාලික් මශ්රූම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. බටර් මේස හැඳි 2
 2. ඔලිව්තෙල් මේස හැඳි 1
 3. චොප්කරගත් ළූණු කෝප්ප  කාලක්
 4. බට්න් මශ්රූම් පැකට් 1
 5. වයිට් වයින් කෝප්ප කාලක්
 6. වියළි තයිම් මේස හැඳි 1
 7. චොප්කරගත් පාස්ලි මේස හැඳි 2
 8. චොප්කරගත් සුදුළූණු මේස හැඳි 2
 9. ලුණු
 10. ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැඳි ½

 

 • පෑන් එකට බටර් ටික දාලා දියවෙනකොට ඔලිව්තෙල් ටික දාගන්න. තෙල් රත්වෙනකොට චොප්කරගත් ළූණු ටික දාගන්න. ළූණු ටික බැදීගෙ​න එනකොට මශ්රූම් ටික එකතු කරගන්න.
 • මශ්රූම් ටික බැදිලා රන්වන් පාට වේගෙන එනකල් හො​ඳට හැඳි ගාන්න. දැන් වයිට් වයින් සහ  තයිම් දාගන්න. චොප්කරගත් පාස්ලි මේස හැඳි 2ක් දාගෙන හො​ඳට කල​වම් කරගන්න. දැන් චොප්කරගත් සුදුළූණු ටික දාගන්න. ලුණු රස අනුව දාගෙන අන්තිමට ගම්මිරිස්කුඩු ඉසගන්න.

 

4. චිලී මශ්රූම්

බැටර්ඩ් මශ්රූම් එකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 1/2
 2. කෝන්ෆ්ලා කෝප්ප  1/4
 3. මිරිස්කුඩු මේස හැඳි 1/4
 4. ගම්මිරිස්කුඩු මේස හැඳි 1/4
 5. ඉඟුරු, සුදුළූණු පේස්ට් මේස හැඳි 1/4
 6. ලුණු පින්ච් එකක්
 7. වතුර කෝප්ප  1/2ක්
 8. මශ්රූම් පැකට් 1/2ක්
 9. බැදගැනීමට තෙල්

 

සෝස් එකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. ඔයිල් මේස හැඳි 3
 2. චොප්කරගත් සුදු ළූණු මේස හැඳි 1
 3. චොප්කරගත් ඉඟුරු තේ හැඳි 1
 4. අමුමිරිස් කරල් 2
 5. ළූණු කොළ මේස හැඳි 2
 6. තරමක කෑලි කපාගත් බී ළූණු  කෑලි 6-8
 7. කොටුවට කපාගත් මාළු මිරිස් කෝප්ප  1/2
 8. තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 2
 9. චිලී සෝස් මේස හැඳි 1
 10. විනාකිරි මේස හැඳි 1
 11. සෝයා සෝස් මේස හැඳි 1
 12. ගම්මිරිස්කුඩු මේස හැඳි 1/2
 13. සීනි මේස හැඳි 1/4
 14. ලුණු
 15. කෝන්ෆ්ලා දියකරගත් වතුර මේස හැඳි 2

 

 • තෙල් සහ මශ්රූම් හැර බැටර්ඩ් මශ්රූම් එකට අවශ්‍ය අනික් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ඝ​න බැටර් එකක් හදාගන්න. දැන් දෙකට කපාගත් මශ්රූම් ටික මේ බැටර් එකට දාගෙන ගැඹුරු තෙලේ බැදගෙන පසෙකින් තියාගන්​න.
 • දැන් වෙනම පෑන් එකක් අරගෙන තෙල් ටික දාලා රත්වෙනකොට  චොප්කරගත් සුදුළූණු හා ඉඟුරු ටික දාගන්න. අමුමිරිස් ටික දෙකට පලලා දාගන්න. 
 • කලවම් කරන ගමන් බී ළූණු ටික දාගන්න. මාළු මිරිස්, තක්කාලි සෝස්, චිලී සෝස්, විනාකිරි, සෝයා සෝස් සහ ගම්මිරිස්කුඩු එකතු කරගන්​න.
 • සීනි දාගෙන කලවම් කරලා ලුණු දාගන්න. කෝන්ෆ්ලා වතුර ටික දාගන්න. කලවම් කරන ගමන් බැටර්ඩ් ෆ්‍රයි මශ්රූම් ටික දාගෙන හොඳට හැඳි ගාන්න. අන්තිමට චොප්කරගත් ළූණු කොළ ටිකක් ඉසගන්න.

 

5. චීසී ස්ටෆ්ඩ් මශ්රූම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. බට්න් මශ්රූම් පැකට් 1
 2. බිස්කට් කුඩු
 3. බැදගැනීමට තෙල්
 4. පාන්පිටි කෝප්ප  1/2
 5. කෝන්ෆ්ලා කෝප්ප  ¼

 

 

ෆිලින් එක සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 

 1. තම්බාගත් අර්තාපල් ගෙඩි 2
 2. චොප්කරගත් ළූණු මේස හැඳි 2
 3. චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ මේස හැඳි 2
 4. චොප්කරගත් ඉඟුරු තේ හැඳි 1
 5. ග්‍රේට් කරගත් චීස් කෝප්ප  1/4
 6. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1
 7. චාට් මසාලා තේ හැඳි 1
 8. ලුණු පින්ච් එකක්

 

 • බට්න් මශ්රූම් වල නැට්ට කඩලා අයින් ක​රගන්න. ඒ ගමන්ම ඇතුලෙ නටුවත් අයින් කරගන්න. දැන් තම්බාගත් අර්තාපල් ටික පොඩි කරලා ෆිලින් එකට අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම අල වලට දාලා පේස්ට් එක හදාගන්න. 
 • මශ්රූම් අරගෙන හදාගත්තු පේස්ට් එක තරමක බෝල හදලා ඇතුලට රිංගවන්න. දැන් මශ්රූම් බෝල දෙකක් එකතු කරලා පිරවු​ම පැත්ත ඇතුලට සිටින සේ ටූත්පික් එකක් ගහගන්න. ඒ වගේ හැම එකක්ම කරලා පාන්පිටි හා කෝන්පිටි  එකතු කරලා හදාගත්තු බැටර් එකේ තවරගන්න. දැන් බිස්කට් කුඩු වල දාලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. කැමතිනම් බදින්න කලින් ඩබල් කෝට් කරගන්න. මතක ඇතුව කන්න කලින් ටූත්පීක් එක ගලවන්න.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *