ෆේක් වලින් ජෙනුයින් දේවල් වෙන් කරලා අඳුනාගන්නේ මෙහෙමයි! – 2 කොට​ස

මේ ලිපියේ පළමු කොටස මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කර කියවන්න!   ලාබ බඩුවේ හිලක් කියන එක අපි අහලා තියෙන කතාවක්නේ. ඒක ඒ තරමටම හරියි කියන්න බැරි වුනත්, හොර බඩුවේ හිලක් කියන එක නම් ෂුවර් එකටම කියන්න පුළුවන්. මෙතන මේ හොර බඩුවක් කියන්නේ හොරාට පන්නපු එව්වා කියන එක නෙවෙයි, ෆේක් බඩු කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ජෙනුයින් දෙයක් … Continue reading ෆේක් වලින් ජෙනුයින් දේවල් වෙන් කරලා අඳුනාගන්නේ මෙහෙමයි! – 2 කොට​ස