හැමදාම එළවළු සුප් එකම බීලා එපා වෙලාද? එකකට එකක් වෙනස් රසයෙන් සුප් බොමුද?

සුප් සුප් සුප් සුප්… සුප් බොන්න කැමති අපේ යාළුවන්ට රස වර්ග ගොඩකින් සුප් ගෙනාවා. හැමදාම එළවළු සුප් එකම බීලා එපා වෙලාද? මේ ටික ටේස්ට් කරලා බලන්න දවසට එක ගාණෙ බිව්වත් පාඩු නෑ ඇඟ​ටත් ගුණයි. හපලා කන්න අමාරු වයසක උදවියටත් ඇඟට පෝෂණය ගන්න පුළුවන් එක විදියක් තමයි මේ සුප්.

 

1. නිවිති ක්‍රීම් සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. නිවිති කොළ ටිකක්
 2. චොප් කරගත් ළූණු ටිකක්
 3. කිරි කෝප්ප  1
 4. එළවළු ස්ටොක් කෝප්ප 1
 5. බටර් මේස හැඳි 1
 6. තම්බා පොඩි කරගත් අල ගෙඩි 1
 7. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු

 

 • උණු වතුර ටිකකට නිවිති ටික දාලා යන්තම්  තම්බල ගන්න. නිවිති කොළ ටිකට ස්ටොක් එකයි අල ටිකයි දාලා ක්‍රීම් වෙනකල් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • පෑන් එකකට බටර් ටිකක් දාලා බී ළූණු ටික තෙම්පරාදු කරගන්න.
 • මේකට බ්ලෙන්ඩ් කරගත් නිවිති ටික දාගන්න. දැන් හැඳිගාන ගමන් කිරි ටික එකතු කරලා රස අනුව ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න.

 

2. පම්ප්කින් ඇන්ඩ් චිකන් ක්‍රීම් සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. තම්බාගත් වට්ටක්කා කෑලි කෝප්ප 1
 2. තම්බාගත් චිකන් බ්‍රෙස්ට් කෝප්ප කාලක්
 3. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු
 4. චොප්කරගත් රතුළූණු ගෙඩි කිහිපයක්
 5. චොප්කරගත් සුදුළූණු බික් 2
 6. බටර් ටිකක්

 

 • තම්බාගත් වට්ටක්කා ටික පොතු අයින් කරලා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්න. මේකටම චිකන් ටිකත් දාගෙන ක්‍රීම් වෙනතුරු බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. 
 • පෑන් එකට බටර් ටිකක් දාලා ළූණු, සුදුළූණු ටික තෙම්පරාද කරගන්න. මේකට වට්ටක්කා චිකන් ක්‍රීම් එකත් එකතු කරලා, උකු වැඩි නම් උණු වතුර හෝ චිකන් ස්ටොක් ටිකක් දාගන්න. 
 • දැන් හොඳට හැඳි ගාන ගමන් ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු රස අනුව එකතු කරගන්න. කැමති නම් ළූණු කොළ ටිකක් උඩින් කපලා දාගන්න.

 

3. කඩල සුප් / chickpeas soup

කඩල තම්බලා කන්න අකමැති පොඩි දරුවන්ට එහෙම ලේසියෙන් හදලා දෙන්න පුළුවන්.

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. රැයක් පෙඟෙන්න තියාගත් කඩල
 2. තම්බාගත් කැරට් අලයක්
 3. තම්බාගත් අල ගෙඩියක්
 4. ගම්මිරිස් හා ලුණු

 

 • මුලින්ම පෙඟෙන්නට දැමූ කඩල වතුර දමා තැම්බෙන්න තියන්න. 
 • ඉන්පසු තැම්බුනු කඩල ටික ගෙන හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න. 
 • උකු ගති​ය අඩු කරගන්න කඩල තැම්බූ වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. 
 • තම්බාගත් අල හා කැරට් කෑලි හිටින සේ බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න. නැතිනම් කුඩා කෑලි වලට කපා ගන්නත් පුළුවන්. 
 • එසේ කෑලි කර ගත් එළවළු ටික කඩල මිශ්‍රණට එකතු කරන්න. ලුණු හා ගම්මිරිස් එකතු කර රස බලන්න.

 

4. ගාලික් සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. සුදුළූණු බික් 15ක් පමණ
 2. චොප්කරගත් සුදුළූණු ටිකක්
 3. කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 2
 4. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු

 

 • වතුර කෝප්ප එකකට කෝන්ෆ්ලා ටික දියකරලා තියාගන්න. පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා සුදුළූණු බික් ටික ෆ්‍රයි කරගන්න.
 • ඒකට චොප්කරගත් සුදුළූණු  ටිකකුත් දාලා පුච්චගන්නෙ නැතුව හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න.
 • මේකට කෝන්ෆ්ලා දියකරපු වතුර ටික දාලා හැඳි ගාන්න. හොඳට උතුරනකල් හැඳිගාන්න. මේකට තව වතුර කෝප්ප 1/2ක් එකතු කරන්න. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු රස අනුව දාගන්න. උකු වෙනකල් හැඳි ගාලා ලිපෙන් බාගන්න. රෝස්ට් කරගත්ත පාන් එක්ක රසම රස සුප් එකක් මේ. 

 

5. මශ්රූම් සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ඔලිව්තෙල් තේ හැඳි 2
 2. බටර් මේස හැඳි 1
 3. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1/2
 4. චොප්කරගත් සුදුළූණු ටිකක්
 5. කෑලි කපාගත් බට්න් මශ්රූම් කෝප්ප 1
 6. පාන්පිටි මේස හැඳි 1
 7. වතුර කෝප්ප  1 1/2
 8. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු
 9. ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් කෝප්ප  1/4

 

 • පෑන් එකට ඔලිව්තෙල් ටික දාලා චොප්කරගත් ළූණු හා සුදුළූණු  තෙම්පරාදු කරගන්න. මේකට කෑලි කරගත් මශ්රූම් ටික දාලා හොඳට හැඳිගාන්න. විනාඩියක් දෙකක් තෙම්පරාදු කරන් පාන්පිටි ටික එක්ක වතුර දාලා කලවම් කරගන්න. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු රස අනුව එකතු කරගන්න.
 • හොඳට කලවම් කරලා වහලා තැම්බෙන්න තියන්න. මශ්රූම් ටික තැම්බුනාම ඒකෙන් ටිකක් බේරල අරන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරගත් මශ්රූම් පියුරි එක නැවත සුප් එකට එකතු කරන්න. ෆ්‍රෙශ් ක්‍රිම් ටික එකතු කරලා හැඳි ගාන්න. උකු වෙනකල් හැඳි ගාලා ලිපෙන් බාගන්න.