රසම රස කප් කේක් රෙසිපි 5ක්

හැමදාම කන කප් කේක් රස වලින් එහාට ගිය වෙනස්ම රස වර්ග 5කින් හදන්න පුළුවන් කප් කේක් ටිකක් හදමුද? ඉස්සරහට එන උත්සව කාලෙටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන රසම රස කේක් කන්න මේ පැත්තට එන්න. අමතක නොකර මේවා හදලා රස අපිටත් කියන්න ඕනේ ඔන්න.

 

1. මෝකා කප් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. බිත්තර 2
 2. වැනිලා තේ හැඳි
 3. කිරි කෝප්ප 1
 4. පාන්පිටි කෝප්ප 1 1/2
 5. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 6. ලුණු තේ හැඳි 1/2
 7. කොකෝ පව්ඩර් මේස හැඳි 1
 8. ක්​ෂණික කෝපි කුඩු මේස හැඳි 1 1/2 (නෙස්කැෆේ)
 9. සීනි මේස හැඳි 3
 10. සීනි වෙනම කෝප්ප 1
 11. බටර් කෝප්ප 1
 12. සවර් ක්‍රීම් (Sour cream) මේස හැඳි 4
 13. චොක්ලට් චිප්ස් කෝප්ප 1/4

 

 • පාන්පිටි වලට බේකින් පව්ඩර්, කොකෝ පව්ඩර් හා ලුණු එකතු කරලා 3 පාරක් හලාගෙන වහල තියාගන්න.
 • කිරි වලට කෝපි කුඩු එකතු කරලා කලවම් කරගන්න.
 • බටර් හා සීනි කෝප්ප 1 හොඳට බීට් කරගන්න. වැනිලා එකතු කරන්න.
 • මේකට බිත්තර කහමද දෙක විතරක් එකතු කරලා හොඳට බීට් කරගන්න. දැන් sour cream එකතු කරගන්න. දැන් බීට් කරන ගමන් කෝපි එකතු කරගත් කිරි ටික ටික දාලා බීට් කරන්න. දැන් මේකට හලාගත් පිටි ටික එකතු කරලා පත්තකින් කලවම් කරන්න. 
 • මේ කේක් බැටර් එකට චොක්ලට් චිප්ස් ටිකත් එකතු කරගන්න. බිත්තර සුදු මද දෙක වෙනම බීට් කරගන්න. මේකට සීනි මේස හැඳි 3ක් ටික ටික එකතු කරමින් හිම වගේ ඝනකමට එනකල් බීට් කරන්න. 
 • දැන් මේ සුදුමද ටික කේක් මිශ්‍රණයට දමා පත්තකින් පෙරලමින් මිශ්‍ර කරගන්න.
 • කප් කේක් ලයිනර්ස් අතුරගත් මෆින් ට්‍රේ එකකට දාලා 180°c ට ප්‍රී හීට් කරගත්ත අවන් එකක විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න.

 

2. බනානා කප්කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. සීනි කෝප්ප 1
 2. පිටි කෝප්ප 1
 3. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 4. ලුණු තේ හැඳි 1/2
 5. කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි 1/2 (කැමතිනම්)
 6. බිත්තර 2
 7. එළවළු තෙල් කෝප්ප 2/3
 8. වැනිලා තේ හැඳි 2
 9. පොඩි කරගත් ඇඹුල් කෙසෙල් ගෙඩි 2

 

 • මුලින්ම වියලි ද්‍රව්‍ය සියල්ලම කලවම් කරගන්න. ඒකට බිත්තර සහ එළවළු තෙල් දාලා හොඳට  බීට් කරන ගමන් වැනිලා එකතු කරන්න. 
 • අන්තිමට කෙසෙල් ටික එකතු කරලා හොඳට බීට් කරන්න. ලයිනර්ස් දාපු මෆින් ට්‍රේ එකකට දාලා 180c° ප්‍රී හීට් කරගත්ත අවන් එකක විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න.

 

3. ලෙමන් කප් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. බටර් කෝප්ප  1/2
 2. සීනි කෝප්ප 1/2
 3. බිත්තර 2
 4. ග්‍රේට් කරගත් දොඩම් ලෙලි කෝප්ප 1/2
 5. ලෙමන් ජූස් මේස හැඳි 4
 6. කිරි කෝප්ප  1/2
 7. පාන්පිටි කෝප්ප  1
 8. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 3/4
 9. ලුණු පින්ච් එකක්

 

 • බටර් හා සීනි බීට් කරන්න. ඒකට බිත්තර එකින් එක දාලා බීට් කරන්න. දැන් ග්‍රේට් කරගත් දොඩම් ලෙලි ටික දාන්න. ලෙමන් ජූස් ටිකත් එකතු කරන්න. දිගටම බීට් කරන ගමන් කිරි ටික එකතු කරන්න.
 • වෙනම භාජනයකට පාන්පිටි, ලුණු, බේකින් පව්ඩර් එකතු කරලා හලාගන්න. දැන් පිටි ටික බිත්තර මිශ්‍රණයට දාලා පත්තෙන් කලවම් කරලා මෆින් ට්‍රේස් වලට දාලා 180c°ට විනාඩි 20ක් ප්‍රී හීට් කරගත්ත අවන් එකක බේක් කරගන්න.

 

4. තිරමිසු කප් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ක්​ෂණික කෝපි කුඩු මේස හැඳි 1
 2. කොකෝ පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 3. ලුණු තේ හැඳි 1
 4. වැනිලා තේ හැඳි 1 1/2
 5. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 6. කිරි කෝප්ප 1
 7. බිත්තර කහමද 2
 8. සවර් ක්‍රීම් (Sour cream) මේස හැඳි 4
 9. බටර් කෝප්ප 1
 10. සීනි මේස හැඳි 3ක්
 11. පාන්පිටි කෝප්ප  1 1/2

 

 • පාන්පිටි වලට බේකින් පව්ඩර්, ලුණු හා කොකෝ පව්ඩර් එකතු කරලා හලාගන්න.
 • කිරි වලට කෝපි එකතු කරලා දියකරගන්න. බටර් වලට වැනිලා එකතු කරලා බීට් කරගන්න.
 • ඒකට සීනි ටික ටික එකතු කරගන්න. මේකට sour cream  එකතු කරන්න. බීට් කරන ගමන් බිත්තර කහමද දෙක එකතු කරන්න. දැන් මේකට කිරි එක දාගන්න. දිගටම බීට් කරන්න. 
 • මේ මිශ්‍රණයට පිටි ටික එකතු කර පත්තකින් කලවම් කරගන්න. කප් කේක් ලයිනර්ස් දාපු මෆින් ට්‍රේ එකකට දාලා  180c°ට ප්‍රී හීට් කරගත්ත අවන් එකක විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න.

 

කොෆී පේස්ට් එකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1.  ක්ෂණික කෝපි තේ හැඳි 1
 2. කොකෝ පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 3. වතුර තේ හැඳි 1

 

 • මේ ඔක්කොම ටික කලවම් කරගන්න. 

 

අයිසින් එකට

 

 1. අයිසින් ෂුගර් කෝප්ප 3
 2. වැනිලා තේ හැඳි 1
 3. බටර් කෝප්ප  1/2
 4. Mascarpone චීස් ග්‍රෑම් 200

 

 • Mascarpone චීස් හා බටර් එකතු කරලා බීට් කරන්න. අයිසින් ෂුගර් ටික ටික එකතු කරන්න. දැන් මේ අයිසින් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් වෙනම අරන් ඒකට කොෆී පේස්ට් එකෙන් චුට්ටක් දාලා කලවම් කරන්න. පාට තදට කැමති නම් වැඩිපුර දාගන්න.
 • දැන් බේක් කරගත් කප් කේක් වල මැදින් හිල් කරලා අයින් කරලා කොෆී කලවම් කරපු අයිසින් ටික පුරවගන්න. දැන් මේක උඩින් වෙනම තියාගත් කොෆී කලවම් නොකළ අයිසින් එකෙන් පයිප් කරගන්න. ග්‍රේට් කරගත් චොක්ලට් ටිකක් උඩින් ඉහන්න.

 

5. ඇපල් කප් කේක් 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ලොකු ඇපල් ගෙඩි 1
 2. ග්‍රයින්ඩ් කරගත් සීනි ග්‍රෑම් 125
 3. පාන්පිටි ග්‍රෑම් 125
 4. එළවළු තෙල් 125 ml
 5. බිත්තර  2
 6. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 7. වැනිලා තේ හැඳි 1
 8. කිරි කෝප්ප  1/2

 

ඇපල් ස්ටු කරගැනීමට

 

 1. සීනි මේස හැඳි 4
 2. තලාගත් එනසාල්, කරාබුනැටි
 3. කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්

 

 • ඇපල් ගෙඩියෙ පොතු අයින් කරලා කෑලි කපාගන්න. කහට පිපෙන එක නවත්තගන්න දෙහි යුෂ දියකරපු වතුර එකකට ඇපල් දාලා තියන්න.
 • භාජනයකට සීනි මේස හැඳි 4ක් දාලා ලිපේ තියලා ඒකට වතුර මේස හැඳි 4ක් එක්ක එනසාල්, කරාබුනැටි ටිකක් තලලා දාගන්න. කැමතිනම් කුරුඳු පොතු කෑල්ලකුත් දාගන්න. මේ ටික හොඳට ඉතුරුවාට පස්සෙ පෙරාගෙන සීනි සිරප් එක වතුරෙන් ඉවත් කර තෙතමාත්තු කරගත්ත ඇපල් කෑලි වලට දාගන්න.
 • එළවළු තෙල් වලට ග්‍රයින්ඩ් කරගත් සීනි දාලා බීට් කරන්න. ඒකට බිත්තර 2 එකතු කරන්න. දැන් මේකට බේකින් පව්ඩර් එකතු කර හලාගත් පිටි ටික පත්තකින් කලවම් කරගන්න. කිරි ටික ටික එකතු කරගන්න.
 • දැන් මෆින් ට්‍රේ එකකට ලයිනර්ස් දාලා ස්ටු කරගත් ඇපල් කෑලි අඩියට දාගන්න. උඩින් කේක් මිශ්‍රණය දාලා  180°c ට ප්‍රී හීට් කරගත්ත අවන් එකක විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *