ලංකාවෙ දේශපාලනඥයින් ගැන රස කතා

ජනාධිපතිවරණ උණුසුම ළංවෙද්දී රටපුරාම දේශපාලනඥයින්ගේ නම් සම්බන්ධ කරමින් විවිධ කතාබහ ඇති වෙලා තියෙනවා. ප්‍රතිපත්ති ගැන වගේම ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිත ගැනත් විශාල වශයෙන් කතාබහට ලක් වෙනවා. සමහර කතා මඩ වුණාට සමහරක් කතා ඇත්ත. මේ වගේ පසුබිමක් තියෙන වෙලාවක අපි හිතුවා පරණ දේශපාලනඥයෝ කීපදෙනෙක් ගැ​න රස කථා කීපයක් ඔබට ගේන්න.   1. මරික්කාර්ට බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා දාපු නෝන්ඩිය … Continue reading ලංකාවෙ දේශපාලනඥයින් ගැන රස කතා