ජනප්‍රියත්වයේ වැජඹෙමින් සිට අතුරුදහන් වූ ලංකාවේ නිළියෝ

අපි අද කතා කථා කරන්න යන්නේ තරු ගැන. විශේෂයෙන් ම අපේ පුංචි තිරය හැඩ කරලා එකපාරටම අතුරුදහන් වෙලා ගිය තරු ගැන. අපි අද කතා කරන්න යන නිළියෝ හැමදෙනාම පාහේ එක ටෙලි නාට්‍යයකින් හෝ ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයකින් අසීමිත ජනප්‍රියත්වයක් ලබාගෙන හදිසියෙන්ම ක්ෂේත්‍රයෙන් සමුගෙන යනවා. එහෙම වෙන්න විවිධ හේතු බලපා​ල තියනවා. සමහරක් හේතු නම් අතිශය සංවේදී හේතු. … Continue reading ජනප්‍රියත්වයේ වැජඹෙමින් සිට අතුරුදහන් වූ ලංකාවේ නිළියෝ