රසම රස පැස්ටා රෙසිපි ටිකක් ට්‍රයි කරමුද?

පැස්ටා කිව්වම සමහර අයට ලෝකෙම අමතක වෙලා යනවා. ඒ වගේ ලොවෙත් නැති පැස්ටා රෙසිපි ටිකක් අද ගෙනාවා ඔන්න.

 

1. පැස්ටා සැලඩ්

Image Source – pinchofyum.com

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 1. පැස්ටා 250g
 2. මස්ටර්ඩ් සෝස්
 3. මයෝනේස්
 4. කොටුවට කපා තම්බාගත් කැරට්
 5. තම්බාගත් ග්‍රීන්පීස්
 6. සීනි හා ලුණු ටිකක්
 7. ගම්මිරිස් කුඩු
 8. ස්වීට් කෝන්
 9. ලෙමන්

 

 

 • පැස්ටා ටික තම්බ ගන්න. ඉන් පස්සේ බෝල් එකක් අ‍රගෙන ඒකට මයෝනේස් ටික දාලා මස්ටර්ඩ් සෝස් එක දාගන්න. ඒකටම සීනි, ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු එකතු කරන්න.
 • ඒ ටික හොඳට කලවම් කරලා පේස්ට් එකක් හදාගෙන ඒකට තම්බලා ගත්තු කැරට් ටික, ග්‍රීන්පීස් හා ස්වීට් කෝන් එකතු කරන්න.
 • දැන් ලෙමන් ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරලා කෑමට ගන්න.

 

2. ලෙමන් ගාලික් ශ්‍රිම්ප් පැස්ටා

Image Source – youtube.com

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 1. ස්පෙගටි 250g
 2. කටු ඉවත් කළ චිකන් ග්‍රෑම් 200g
 3. සුද්ද කළ ඉස්සො ග්‍රෑම් 100g
 4. චොප් කරගත් සුදුළූණු
 5. ඔලිව් ඔයිල් ටිකක්
 6. කරාබු නැටි
 7. ගම්මිරිස්කුඩු හා ලුණුකුඩු
 8. බේබි ස්පිනැච්
 9. බටර් මේස හැඳි 2ක්
 10. පාමසාන් චීස් කෝප්ප 1/4
 11. පාස්ලි කොළ
 12. ලෙමන් යුෂ

 

 • මුලින්ම ස්පෙගටි ටික තම්බගන්න.
 • භාජනයක් අරගෙන ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාගෙන ඒකටම බටර් මේස හැඳි 2ක් දාගන්න.
 • දැන් මේකට කරාබු නැටි දෙකක්, චොප් කරගත්තු සුදුළූණු සහ කෑලි මිරිස් එකතු කරන්න.
 • හොඳට කලවම් කරලා ඉස්සො ටික දාගෙන ගම්මිරිස්කුඩු හා ලුණු කුඩු දාගන්න. පොඩි නිවිති කොළ ටිකත් එකතු කරගන්න.
 • දැන් තම්බගත්තු ස්පෙගටි ටිකට පාමසාන් චීස් සහ චොප් කරගත් පාස්ලි  එකතු කරන් හොඳට කලවම් කරලා උඩින් ලෙමන් ටිකක් ඉහලා කෑමට ගන්න.

 

3. බේක්ඩ් පැස්ටා විත් චිකන්

Image Source – bbc.com

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 1. පැස්ටා 500g
 2. කටු අයින් කළ චිකන් 250g
 3. ඔලිව් ඔයිල් ටිකක්
 4. චිකන් බ්‍රොත් එක
 5. හෙවි ක්‍රීම් කෝප්පයක්
 6. පාමසාන් චීස් ටිකක්
 7. ග්‍රේට් කරගත් මොසරැල්ලා චීස්
 8. චොප් කරගත් ගාලික්
 9. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු

 

 • භාජනයක් අරන් ඔලිව් ඔයිල් දාගෙන කටු ඉවත් කරපු චිකන් ටික දාලා ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න.
 • මේකට ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු දාලා චොප් කරගත් සුදුළූණු ටිකත් දාලා හොඳට හැඳිගාන්න.
 • චිකන් බ්‍රොත් සහ.හෙවි ක්‍රීම් ටික දාගෙන ඒකටම පැස්ටා ටිකත් එක්කර හොඳට කලවම් කරලා විනාඩි 15-20ක් වගේ තැම්බෙන්න දෙන්න.
 • දැන් මේකට පාමසාන් චීස් ටික දාලා තව ටිකක් හැඳිගාන්න.
 • බෝල් එකක් හරි ට්‍රේ එකක් හරි අරගෙන ඔලිව් ඔයිල් ගාලා ඒකට පැස්ටා ලේයර් එකක් දාගන්න.
 • ග්‍රේට් කරගත් මොසරැල්ලා ටිකක් දාගෙන ආයේ පැස්ටා ලේයර් එකක් දාලා ආයෙම මොසරැල්ලා දාගන්න.
 • දැන් මේකට පාමසාන් චීස් ඉහලා විනාඩි 15ක් විතර බේක් කරගන්න.

 

4. චිකන් විත් ෆහීටා පැස්ටා

Image Source – youtube.com

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 1. කටු අයින් කළ චිකන් 250g
 2. කපාගත් බෙල් පෙපර් (පාට 3න්ම)
 3. පොඩියට කපාගත් ළූණු ටිකක්
 4. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු
 5. ගාලික් පව්ඩර්
 6. මිරිස්කුඩු
 7. ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් කෝප්ප 1 1/2
 8. පාමසාන් චීස් ටිකක්

 

 • තෙල් ටිකක් පෑන් එකට දාගෙන චිකන් කෑලි ටික දාලා ෆ්‍රයි කරගන්න.
 • දැන් ඒ ටික අයින් කරන් ඒ පෑන් එකටම  කපාගත් බෙල් පෙපර් වර්ග 3 සහ කපාගත් ළූණු ටික දාගන්න.
 • විනාඩි 2ක් විතර තෙම්පරාදු කරගෙන බැදගත් චිකන් ටික එකතු කරන්න.
 • ලුණු, ගම්මිරිස්කුඩු, මිරිස්කුඩු හා ගාලික් පව්ඩර් දාගෙන හොඳට මික්ස් කරලා ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් ටික දාගන්න.
 • පැස්ටා ටිකත් දාගෙන කිරෙන්ම තැම්බෙන්න අරින්න.
 • පාමසාන් චීස් ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න.

 

5. ක්‍රීමි ශ්‍රිම්ප් පැස්ටා

Image Source – recipetineats.com

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 1. තම්බාගත් පැස්ටා 500g
 2. ඉස්සො 250g
 3. බටර් මේස හැඳි 2
 4. කොටුවට කපාගත් තක්කාලි
 5. ළූණු කොළ
 6. පාස්ලි කොළ
 7. ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් කෝප්ප 1/2
 8. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු

 

 • භාජනයක් අරගෙන බටර් ටිකක් දාලා දියවෙන්න ඇරලා ඒකට සුද්දකරගත් ඉස්සො ටික දාන්න.
 • දැන් කොටුවට කපාගත් තක්කාලි දාගන්න. ළූණු කොළත් පොඩියට කපලා දාන්න. ඒකටම මිරිස්කුඩු දාලා පාස්ලි කොළ ටිකක් දාන්න.
 • දැන් මේකට ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු එක්ක ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් ටික එකතු කරන්න.හොඳට උතුරනකොට තම්බාගත් පැස්ටා ටික එකතු කර ආහාරයට පිළිගන්වන්න.

 

6. චිකන් ස්පිනැච් පැස්ටා

Image Source – eatingwell.com

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 1. පැස්ටා 500g
 2. කටුඅයින් කළ චිකන් 250g
 3. පොඩියට කපාගත් බේකන් 100g
 4. බටර් මේස හැඳි 2
 5. චොප් කරගත් සුදුළූණු
 6. බේබි ස්පිනැච්
 7. හෙවි ක්‍රීම් කෝප්ප 1/2
 8. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
 9. පාමසාන් චීස් කෝප්ප කාලක්

 

 • භාජනයකට බටර් දාලා චිකන් ටික දාලා ෆ්‍රයි කරන්න.
 • දැන් මේකට චොප් කරගත් සුදුළූණු වගේම බැදගත් බේකන් ටික දාගන්න.
 • දැන් පොඩි නිවිති කොළ සහ රස අනුව ලුණු ගම්මිරිස්කුඩු එකතු කරන්න. මේකටම හෙවි ක්‍රීම් එකතු කර තම්බාගත් පැස්ටා ටික එකතු කරලා පාමසාන් චීස් දාන්න.
 • හොඳට කලවම් කරගෙන කෑමට පිළිගන්වන්න.

 

7. ලෙමන් බටර් චිකන් පැස්ටා

Image Source – hersweat.com

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 1. කටු අයින් කරගත් චිකන් 250g
 2. පැස්ටා 500g
 3. කපාගත් බී ළූණු ටිකක්
 4. බටර් මේස හැඳි 2
 5. චොප් කරගත් සුදු ළූණු
 6. කරාබුනැටි
 7. ගම්මිරිස්කුඩු හා ලුණුකුඩු
 8. කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්
 9. ලෙමන් ගෙඩියක යුෂ
 10. ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් කෝප්පයක්
 11. වතුර කෝප්පයක්
 12. බේබි ස්පිනැච් ටිකක්
 13. පාමසාන් චීස්

 

 • පෑන් එකට බටර් ටිකක් හරි තෙල් ටිකක් හරි දාලා චිකන් ටික දාගන්න.
 • ෆ්‍රයි උනාම ඒකෙන් අයින් කරලා වෙන භාජනයකට බටර් ටිකක් දාලා ඒකට කපාගත් ළූණු ටික දාගන්න. ඒකට චොප් කරගත් සුදු ළූණු ටිකත් දාලා කරාබු නැට්ටක් දාන්න.ලෙමන් යුෂ එකතු කරන්න.
 • කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස්කුඩු ටිකක් මේකටම දාගන්න දැන් මේ මිශ්‍රණයට වතුර කෝප්ප දෙකක් එක්ක ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් කෝප්පයක් එකතු කරන්න.
 • දැන් මේකට පොඩි නිවිති කොළ ටික දාගන්න.
 • ඊටපස්සෙ ෆ්‍රයි උන චිකන් ටික දාගෙන තම්බගත්තු පැස්ටා ටික එකතු කරන්න. මේකටම පාමසාන් චීස් මේස හැඳි 2කුත් දාලා කලවම් කරන්න.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.