කුල භේදය ලංකා ඉතිහාසය වෙනස් කරන්න බලපාපු හැටි

“අඩුකුලේ කියාලා අසරණයා මැඬලන්නෙ මෙ ලෝකේ වසලයා” මේ ලංකාවේ එක යුගයක ජනප්‍රිය සිංදුවක්, දැනුත් ඉඳහිට ඇහෙනවා. ඒ වගේම පත්තරේ මංගල දැන්වීමක් ගත්තම සම කුල මනමාලයෝ, මනමාලියෝ හොයන දැන්වීම් තියෙනවා. සෙංකොට්ටං, සක්කාරං වගේ පොත් කියවද්දි අසරණ වුණු මිනිස්සු ගැන අපි කියවනවා. පන්සලේදි සුනීත,සෝපාක ගැන කියවෙන බණ කතා අහලා අපි සාධුකාර දෙනවා. මේ හැම තැනදිම මහ පොදු … Continue reading කුල භේදය ලංකා ඉතිහාසය වෙනස් කරන්න බලපාපු හැටි