අපේ රටේ ටෙලිවිෂන් රසිකයන්ව දෙපිළකට බෙදූ ටෙලිනාට්‍ය – Video