තනියම කේක් එකක් අයිසින් කරන්න ආසයිද? එහෙනම් මේ අයිසින් රෙසිපි ඔයාලටමයි

ලස්සනට අයිසින් කරපු කේක් එකක් දැක්කම ඕනම කෙනෙක්ට ආස හිතෙනව. සමහර කේක් කොච්චර ලස්සනද කියනව නම් කපන්නත් ලෝබ හිතෙනව. හරි පදමට අයිසින් එක හදාගන්න දන්නව නම් කේක් එකක් ලස්සනට අයිසින් කරන එක ඒ හැටි අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. පොඩ්ඩගෙ බර්ත්ඩේ එකට, ඔයාලගෙ ඇනිවසරි එකට, අවුරුද්දට කඩෙන් ගෙනාපු කේක් එක ගෙදරදීම හදාගන්න ආස අයට අයිසින් වර්ග ටිකක් … Continue reading තනියම කේක් එකක් අයිසින් කරන්න ආසයිද? එහෙනම් මේ අයිසින් රෙසිපි ඔයාලටමයි