පාන් ටෝස්ටර් එකෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසවත්ම කෑම වර්ග 7ක්

ටෝස්ටර් එකක් එහෙමත් නැත්නම් සැන්ඩ්විච් මේකර් එකක් නම් බොහෝමයක් ගෙවල් වල තියෙනව. ඔය මැදට සැමන් ටිකක් ළූණු ටිකක් දාල පාන් කෑල්ලක් ටෝස්ට් කරගන්නව ඇරුනම මේ උපකරණෙන් වෙන වැඩක් ගන්න හුඟ දෙනෙක් දන්නෙ නෑ. අද මේ කියන්න හදන්නෙ පාන් ටෝස්ට් කරන්න විතරක්ම ගන්න ටෝස්ටරෙන් රස කෑම ජාති කීපයක්ම හදාගන්න හැටි.   1. ටෝස්ටර් පේස්ට්‍රි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය … Continue reading පාන් ටෝස්ටර් එකෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසවත්ම කෑම වර්ග 7ක්